Verkoop

Verkoop


Werken met RH vastgoed betekent advies en ondersteuning vanaf de eerste bezichtiging tot het verlijden van de akte bij de notaris. Dit is ons aanbod volgens het vastgoedproces:

  • Een eenvoudig en correct samenwerkingscontract met duidelijke afspraken inzake prijs, bezoeken, rapportering, verkoopstermijn en commissie. Goede afspraken maken immers goede vrienden.
  • Een zorgvuldige en objectieve waardebepaling, getoetst aan voldoende referentiepunten. Een marktconforme waardebepaling is cruciaal voor de verdere verloop van de verkoop.
  • Een scherp inzicht in de lokale woningmarkt door een veelheid aan contacten met kopers en verkopers en door voortdurend nieuwe informatie over te koop staande panden te vergaren.
  • Opmaak van uw verkoopdossier: bodemattest, stedenbouwkundige informatie, elektriciteitskeuring, energieprestatiecertificaat, kadastrale inlichtingen, en andere van toepassing zijnde documenten. Zo kunnen alle troeven van de woning uitgespeeld worden.
  • Een correcte presentatie met professionele foto’s. Publicatie op de belangrijkste vastgoedsites zoals Immoweb, Vlan, Zimmo, Vitrine en uiteraard onze website, geschreven publiciteit in week- en vakbladen volgens de behoeften van het pand. Wij deinzen er niet voor terug om belangrijke budgetten vrij te maken voor publiciteitsdoeleinden!
  • Actieve benadering van ingeschreven kandidaat-kopers, het zorgvuldig plannen van afspraken met hen en de kandidaat-kopers rondleiden met respect voor uw woning.
  • Regelmatige rapportering met een update van de publiciteitsvoering, contacten en plaatsbezoeken betreffende de verkoop van uw eigendom. Transparantie is een must!
  • Het onderhandelen en opstellen van een sluitende verkoopovereenkomst indien wij een koper voor uw eigendom gevonden hebben. Wij verwerken de papiermolen aan attesten en keuringen en begeleiden U tot bij de notaris.

Geen verkoop, geen kosten! U bent ons geen enkel ereloon verschuldigd zolang wij geen geschikte kandidaat hebben voor uw woning. Ook verplaatsing- en publiciteitskosten worden door ons niet aangerekend.